I'm here
statement

Adaptant-me a la situació,…
Adaptándome a la situación,…
I’m adapting to the environment,…

Adaptant-me a la situació,…
Adaptándome a la situación,…
I’m adapting to the environment,…